178 dienas


3. SIGULDAS PUSMARATONS 2013
SKRIEN LATVIJA 2013 7.POSMS

Sacensības organizē biedrība A2, IK „DUVEKORS” sadarbībā ar Siguldas Novada Domi

NOLIKUMS

1. Mērķis un uzdevumi

Izveidot vienotu skriešanas kustību „Skrien Latvija”, kas apvieno populārus, atpazīstamus skrējienus, kuros tiktu pulcināti profesionālie, tautas un bērnu klases skrējēji.

Sapulcināt Top 20 Latvijas skrējējus, un ap 1000 tautas klases skrējēju Siguldā;

Popularizēt Siguldu kā sporta un aktīvā tūrisma centru;

Popularizēt skriešanu, kā masu sportu, Siguldā un Latvijā;

Veicināt veselīgu dzīvesveidu Siguldā un Latvijā.

2. Vieta un laiks

Sacensības notiks sestdienā, 2013.gada 12.oktobrī Siguldā. Sacensību starta un finiša vieta, Sigulda (Svētku laukums).

Sacensību laika plāns 12.oktobrim:

 • plkst. 08.30-11.40 reģistrācija, numuru un čipu saņemšana;
 • plkst. 10.35 Strats bērnu skrējienam, bērniem numuru saņemšana līdz 10.10;
 • plkst. 11.15 Bērnu apbalvošana
 • plkst. 12.00 Starts Pusmaratonam 21.097 km un Nike skrējienam 10,55 km
 • plkst.12.00 Stars Tautas skrējienam 5.27 km
 • plkst. 15.20 Apbalvošana Pusmaratona, tautas skrējiena un Nike tautas skrējiena laureātiem ( tiks apbalvoti trīs labākie sievietes/ vīrieši, visās vecuma grupās).

3. Vecumu grupas pa distancēm

Pusmaratons (21.097 km):

Sievietes

Vīrieši

S20

1984. – 1997. dzimšanas gads ***

V20

1984. – 1997. dzimšanas gads ***

S30

1974. – 1983. dzimšanas gads

V30

1974. – 1983. dzimšanas gads

S40

1964. – 1973. dzimšanas gads

V40

1964. – 1973. dzimšanas gads

S50

1963. dzimšanas gads un vecākas

V50

1954. – 1963. dzimšanas gads

 

 

V60

1953. dzimšanas gads un vecāki

NIKE  skrējiens (10,55 km):

Sievietes

Vīrieši

SNJ

1994. dzimšanas gads un jaunākas

VNJ

1994. dzimšanas gads un jaunāki

SN

1979. – 1993. dzimšanas gads

VN

1972. – 1993. dzimšanas gads

SN35

1978. dzimšanas gads un vecākas

VN40

1973. dzimšanas gads un vecāki

Tautas skrējiens (5.27  km):

Sievietes

Vīrieši

STC

2000. dzimšanas gads un jaunākas

VTC

2000. dzimšanas gads un jaunāki

STB

1998.-1999. dzimšanas gads

VTB

1998.-1999. dzimšanas gads

STA

1996.-1997. dzimšanas gads

VTA

1996.-1997. dzimšanas gads

ST

1995. dzimšanas gads un vecākas

VT

1995. dzimšanas gads un vecāki

***Ja grib skriet jaunāki dalībnieki, tad to drīkst darīt TIKAI ar rakstisku vecāku vai pilnvaroto pārstāvju atļauju!

Bērnu skrējiens ( 500 m) :

Bērnu grupas:

SB1 un VB1 – 2007.g.dzim. un jaunāki

SB2 un VB2 – 2005. – 2006.g.dzimušie

SB3 un VB3 – 2003. – 2004.g.dzimušie

Katra grupa startē atsevišķi ar kopējo startu. Zēni un meitenes startē atsevišķi!

4. Dalības maksa

 

21,097 km

10,55 km

5,27 km

Bērnu skrējiens

līdz 2013.gada 11.augustam.

10,- LVL

8,- LVL

5,- LVL

1,- LVL

no 2013.gada 12.augusta-10.oktobrim.

15,- LVL

12,- LVL

8,- LVL

2,- LVL

1 diena pirms un sacensību diena

20,- LVL

15,- LVL

10,-LVL

3,- LVL

 

28.22 EUR

21.17 EUR

14.11 EUR

4.23 EUR

5. Distances

 • Pusmaratons 21,097 km (Skrien Latvija vērtējumā – pusmaratonu kategorijā)
  Distanci veido 4 vienādi 5,27 km gari apļi pa pilsētas ielām.
 • NIKE  skrējiens 10.55 km (Skrien Latvija vērtējumā – tautas skrējienu kategorijā). Distanci veido 2 vienādi 5,27 km gari apļi pa pilsētas ielām.
 • Tautas skrējiens (5,27km). Distanci veido viens 5,27 km garš aplis pa pilsētas ielām.
 • Bērnu skrējieni
  Distanci veido 500m garš posms pa Paegles ielu.

Skriešana notiks pa pilsētas ielām. Skriešanas trases segums – betona bruģakmens, asfalts, iespējams grants segums nelielā posmā. Reljefs –līdzens, ar nelieliem, lēzeniem kāpumiem atsevišķās vietās.

Skriešanas trasē, 12.oktobrī, no plkst.10:00 līdz plkst.15:00 būs slēgta transporta satiksme. Atsevišķos gadījumos iespējama Policijas kontrolēta pilsētas satiksmes autobusu kustība.

Laika ierobežojums pusmaratonam 3h 00min (plkst.15.00). Pēc plkst.15:00 sacensību laikā slēgtajās ielās tiks atjaunota brīva transporta kustība.

6. Nosacījumi

Dalībnieku numuru un laika kontroles čipu izsniegšana sacensību vietā no plkst.8.00 līdz pl.11.40 !

Dalībniekam izdotais laika kontroles čips jāpiestiprina pie kājas vai pie sporta apava – pēdējie norādījumi tiks doti reģistrācijas laikā. Pēc finiša laika kontroles čips pastāvīgi jānoņem un jānodod tiesnešiem pie izejas no finiša koridora. Čipa nenodošanas gadījumā, dalībniekam tiek piemērota 15 Ls soda nauda.

Dalībniekam izdotais numurs jānovieto priekšā virs sporta krekla. Numura bojāšana, nolocīšana, aizkrāsošana ir aizliegta.

Katrs sacensību dalībnieks pirms starta reģistrācijā ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību skriešanas distances veikšanai.

Dalībniekiem, jaunākiem par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta pieteikuma anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

Skrējiena dalībniekus sacensību laikā trasē aizliegts pavadīt ar velosipēdiem, skrituļslidām, skrienot blakus cilvēkam, kas nav sacensību dalībnieks, u.tml.

 7.Vērtēšana

Dalībnieki katrā distancē dodas ar kopējo startu. Uzvar sportists, kurš pirmais veic distanci.

Visi dalībnieki, kas veikuši attiecīgo distanci, saņem reitinga punktus pēc pamatkoeficienta – 1000 punkti. Katru sacensību pusmaratona (maratona) distances absolūtais uzvarētājs gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē saņem 1000 punktus, pārējiem sportistiem punktus aprēķina šādi - uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar attiecīgo sacensību koeficientu. Sezonas vērtējumā augstāku vietu ieņem tas sportists, kuram 5 labākajos skrējienos iegūto punktu summa būs lielāka.

Komandu vērtējums:

Lai noteiktu labāko komandu, seriāla ietvaros tiks vērtēti komandas dalībnieku iegūtie punkti. Komandas sastāvā drīkst būt maksimāli 6 dalībnieki, kuriem jāstartē pusmaratona (maratona) vai NIKE skrējiena (10,55 km) distancēs distancē.

Komandas ieskaitē tiks ņemti vērā arī NIKE skrējiena (10,55 km) rezultāti, bet ne vairāk kā, 2 labākie individuāli iegūtie punkti, kas tiek summēti komandas vērtējumā.

Seriāla ieskaiti veido gan pusmaratona (maratona), gan Nike skrējiena individuālie rezultāti. (piemēram komandas vērtējumā iespējamie varianti- 1) 4 labākās ieskaites pusmaratonā (maratonā); 2) 3 labākās pusmaratonā (maratonā) un 1 Nike  skrējienā; 3) 2 labākās pusmaratonā (maratonā) un 2 Nike skrējienā.

Katrā posmā tiek ņemti vērā 4 labākie individuāli iegūtie punkti un tie tiek summēti. No seriāla ieskaitē esošajiem 7 pusmaratoniem (maratona) tiek ņemti vērā 5 labāko posmu, kuros komanda ieguvusi augstākos punktus, punktu summa

Ja sezonas kopvērtējumā 2-ām vai vairāk komandām piecu labāko posmu punktu summa ir vienāda, augstāku vietu iegūst tā komanda, kurai ir augstāki punkti kādā konkrētā posmā. Ja arī tie ir vienādi, skatās otru labāko posmu utt. Ja visos 5-os komandas ieskaites posmos ir vienāds punktu skaits, skatās pēc komandas dalībnieku augstākās izcīnītās vietas.

Lai piedalītos komandu ieskaitē, jāiesūta komandas sastāva pieteikums uz e-pastu sportlat@sportlat.lv. Komandu drīkst sezonas laikā papildināt līdz pilnam sastāvam, bet tas jādara līdz attiecīgā posma startam! Sezonas laikā pārstāvēto komandu NEDRĪKST mainīt!

8. Apbalvošana

 • Pusmaratons 21,097 km

Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu. 1-3.vietas ieguvējs saņems sponsoru balvas.

Absolūtajā vērtējumā ar naudas balvām tiks apbalvoti pirmie seši pusmaratona distances finišētāji sieviešu un vīriešu grupās (neatkarīgi no vecuma grupas):

Vīrieši

1.vieta. 200 EUR (140 LVL)
2.vieta. 150 EUR (105 LVL)
3.vieta. 100 EUR (70 LVL)
4.vieta. 80 EUR (56 LVL)
5.vieta 50 EUR (35 LVL)
6.vieta 30 EUR (21 LVL)

Sievietes

1.vieta. 200 EUR (140 LVL)
2.vieta. 150 EUR (105 LVL)
3.vieta. 100 EUR (70 LVL)
4.vieta. 80 EUR (56 LVL)
5.vieta 50 EUR (35 LVL)
6.vieta 30 EUR (21 LVL)

Sakarā ar naudas balvu saņemšanas grāmatvedības formalitātēm, naudas balvas saņemot, jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase, autovadītāju apliecība)

 • NIKE skrējiens 10.55 km.

Katrs finišētājs saņem piemiņas medaļu. 1-3 vietu ieguvēji saņems sponsoru balvas.Sponsoru piešķirtās balvas var saņemt tikai apbalvošanas ceremonijas laikā.

 • Tautas skrējienā (5,27km) tiek apalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji, gan sieviešu, gan vīriešu kopējā grupā.

Visi finišējošie dalībnieki saņem piemiņas medaļas.

 • Bērnu skrējiens

Bērnu skrējienā katrs finišējušais saņem piemiņas medaļu. 1-3 vietas ieguvējs saņems balvu no SEB

9. Pieteikšanās sacensībām

Pieteikšanās pirms sacensībām - “Online” pieteikšanās sacensību interneta mājas lapā www.siguldasmaratons.lv un www.skrienlatvija.lv.

Iepriekšējā “online” pieteikšanās pieteikums skaitās pieņemts pēc dalības maksas saņemšanas. Iepriekšējā “online” pieteikšanās tiek izbeigta,9.oktobrī, plkst.24.00.

Visos SPORTLAND veikalos visā Latvijā.

Pietiekšanās sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst.08.30 līdz plkst.11.40.

10. Dalībnieku apkalpošana (serviss)

Reģistrējoties katrs dalībnieks saņems enerģijas maisiņu.

Ēdināšana – katram dalībniekam pēc distances beigšanas būs iespēja saņemt Dobeles dzirnavnieka auzu pārslu putru ar Pūres ievārījumu. 

Distancē tiks ierīkoti dzeršanas punkts (ūdens &i sporta dzēriens).

Neatliekamā medicīniskā palīdzība – starta-finiša rajonā un trasē dežūrēs neatliekamā medicīniskā palīdzība.

 09.00 – 15.00 Sacensību centrā būs mantu glabātuves un pārģērbšanās teltis. Mantas varēs nodot uzrādot dalībnieka numuru.

AKTIVITĀTES!

09.00 – 16.00 LGK un 1188 bērnu piepūšamās atrakcijas

09.00 – 16.00 AVON loterija.

10.30-16.00 aktivitātes organizē biedrība Ceļa meklētāji (Bērniem, jauniešiem, visai ģimenei)

11.00 - Zaļā punkta aktivitāte bērniem

10.00 - 16.00 sporta preču tirdzniecība

14.00 -  Sacensību noslēgumu koncerts

Sākot no 12.00- 18.00 sacensību dalībniekiem iespējams pēc finiša nomazgāties Siguldas viesnīcā un izmantot pirts pakalpojumus, par zemāku cenu uzrādot sacensību dalībnieku numuru:

Dušas Ls 1.50. Pirts Ls 2.50. Pils iela 6, tel. 67972263

Sacensību rezultāti tiks fiksēti ar My Laps/Champion Chip laika kontroles sistēmām.
Visu dalībnieku rezultāti un sacensību fotoreportāža tiks ievietoti interneta mājas lapās www.siguldaspusmaratons.lv un www.sportlat.lv, www.skrienlatvija.lv.

11. Protesti

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20Ls. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

12. Izmaiņas sacensības nolikumā

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Organizatori nav atbildīgi par to, ka dalībnieki nav iepazinušies ar nolikumu un nezin nolikumu.
Ja nepieciešama sīkāka informācija, lūdzu zvanīt sacensību organizatoriem – Kaspars Kārkliņš tel. 29184203, Ilona Kārkliņa tel. 29124807.

13. Naktsmītnes sacensību dalībniekiem

Informācija par naktsmītnēm Siguldā pieejama portālā Sigulda.lv – www.tourism.sigulda.lv. Sakarā ar lielo noslodzi tūrisma sezonas laikā, ieteicams naktsmītnes rezervēt savlaicīgi.© Biedrība “A2”, 2010-2013
Tālrunis: 29184203
E-pasts: brivnieki@inbox.lv